Cirkulär affärsmodell

Rekonditionerade IBC Tankar
IBC Tank med ny behållare
Rekonditionerade plåtfat

DEN CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLEN

ScanDrums i alla åren jobbat med hållbara produkter ved att rekonditionera olika produkter och på det sätt bidra positivt till den cirkulära ekonomi. Vi erbjuda både rekade stålfat, rekade IBC behållare och rekade IBC bur med nye bubbla, allt detta för att sänka miljöpåverkan och CO2 avtrycket samtidig med att ni som kund kan spara många penga jämfört med nye förpackningar. n.

Högre värde utnyttjande av material och ökat fokus på att återvinna fler produkter ska bidra till att realisera den fulla potentialen inom hållbarhet och grön cirkulära ekonomi, så vi kan utnyttjar alla möjligheter för att bidra till ett bättre miljö.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA EN SKILLNAD FÖR MILJÖN

ScanDrums är fokuserad på att hjälpa våra partners till en grön cirkulär omställning. Vi samarbetar med experter för att vara bland de bästa inom branschen när det kommer till hållbar lösningar och den gröna omställningen. ScanDrums har utvecklat nya affärskoncept med sikte på en ökad hållbarhet tillsammans med våra kunder och inte minst för att ge våra kunder en unik möjlighet att göra skillnad för miljön.

DEN CIRKULÄRA AFFÄRSMODELLEN

ScanDrums i alla åren jobbat med hållbara produkter ved att rekonditionera olika produkter och på det sätt bidra positivt till den cirkulära ekonomi. Vi erbjuda både rekade stålfat, rekade IBC behållare och rekade IBC bur med nye bubbla, allt detta för att sänka miljöpåverkan och CO2 avtrycket samtidig med att ni som kund kan spara många penga jämfört med nye förpackningar. n.

Högre värde utnyttjande av material och ökat fokus på att återvinna fler produkter ska bidra till att realisera den fulla potentialen inom hållbarhet och grön cirkulära ekonomi, så vi kan utnyttjar alla möjligheter för att bidra till ett bättre miljö.

TILLSAMMANS KAN VI GÖRA EN SKILLNAD FÖR MILJÖN

ScanDrums är fokuserad på att hjälpa våra partners till en grön cirkulär omställning. Vi samarbetar med experter för att vara bland de bästa inom branschen när det kommer till hållbar lösningar och den gröna omställningen. ScanDrums har utvecklat nya affärskoncept med sikte på en ökad hållbarhet tillsammans med våra kunder och inte minst för att ge våra kunder en unik möjlighet att göra skillnad för miljön.

mindre co2 aftryk

69% mindre CO2

Med satsningen på större kapacitet och ökad kvalitet på hållbara produkter, som renoveras i egen regi, görs det lättare för våra kunder att göra ett hållbart val. Genom att förlänga den gröna linjen har vi gett ytterligare impulser till den gröna cirkulära processen, som gör det möjligt att spara miljön en CO2-belastning på upp till 69 % när en renoverad förpackning väljs istället för en ny.

Alla beräkningar för besparingar på CO2-utsläpp har beräknats av Ernst & Young, och inkluderar alla faktorer, såsom transporter, renovering och avveckling.

Du är alltid välkommen att kontakta våra experter för ett icke bindande förtydligande av dina möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi, och på så sätt bidra till att minska CO2-utsläppen.

69% mindre CO2

Med satsningen på större kapacitet och ökad kvalitet på hållbara produkter, som renoveras i egen regi, görs det lättare för våra kunder att göra ett hållbart val. Genom att förlänga den gröna linjen har vi gett ytterligare impulser till den gröna cirkulära processen, som gör det möjligt att spara miljön en CO2-belastning på upp till 69 % när en renoverad förpackning väljs istället för en ny.

Alla beräkningar för besparingar på CO2-utsläpp har beräknats av Ernst & Young, och inkluderar alla faktorer, såsom transporter, renovering och avveckling.

Du är alltid välkommen att kontakta våra experter för ett icke bindande förtydligande av dina möjligheter att bidra till en cirkulär ekonomi, och på så sätt bidra till att minska CO2-utsläppen.

MINDRE CO2 OCH LÄGRE PRISER

På ScanDrums har vi satsat stort på utvecklingen av den gröna cirkulära omställningen. Vi samlar in begagnade förpackningar som ingår i flera av våra kunders gröna omställningar. Det som vissa ser som avfall ser vi som värdefullt.

Vi samlar in begagnade fat som renoveras och säljs till kunder som har möjlighet att använda renoverade fat, använder du renoverade ståltunnor sparar du miljön med en CO2-belastning på 65%.

Företag som inte kan använda IBC där behållaren återvinns har också möjlighet att vara med i det cirkulära tänket. Begreppet rebottled eller MIX innebär att IBC tankens behållare har bytts ut mot en helt ny, men gallerburen och pallen har återvunnits, här finns också både en CO2-besparing och en ekonomisk vinst.

Inte bara ståltunnor återvinns utan även IBC tankar. En av de stora satsningarna på en grön omställning är ScanDrums nya tvättanläggning som tvättar, torkar och testar de använda IBC tankarna för full kvalitetssäkring. Anläggningen gör det möjligt för oss att sälja renoverade IBC till företag där användningen av palltankar gör det möjligt att återvinna. Kan du använda renoverade IBC sparar du miljön med en CO2-belastning på 69 %, samtidigt som en ekonomisk besparing på över 50 %.