Rekonditionerade
IBC tankar

Rekonditionerade IBC Tankar
Rekonditionerade IBC Tankar
Spara 69 procent CO2
Spara 50 procent

HÅLLBARHET MED STORA BESPARINGAR

Beställ REKO IBC tankar från ScanDrum och få renoverade IBC-behållare som har körts genom våra avancerade anläggningar. IBC tankarna tvättas utvändigt såväl som invändigt, torkas och trycktestas sedan för full kvalitetskontroll. Containern, det galvaniserade stålgallret och pallen återanvänds, vilket ger en stor CO2-besparing, samt en påtaglig ekonomisk besparing.

SPARA UPP TILL 69 % CO2

Det är ofta brist på information som gör att valet faller på en ny IBC tank snarare än en renoverad tank. En REKO IBC tank kan användas för otaliga applikationer och du sparar cirka 69 % på CO2-kontot. Siffrorna tar hänsyn till transporter, renoveringsprocessen och andra faktorer som påverkar CO2-redovisningen. Siffrorna har tagits fram av Ernst & Young.

50% BILLIGARE

Det är inte bara miljön som gynnas när REKO väljs. Priset på en renoverad IBC tank är mer än 50 % lägre, jämfört med nya tankar, så om du kan använda renoverade IBC-behållare är besparingarna stora.

HÅLLBARHET MED STORA BESPARINGAR

Beställ REKO IBC tankar från ScanDrum och få renoverade IBC-behållare som har körts genom våra avancerade anläggningar. IBC tankarna tvättas utvändigt såväl som invändigt, torkas och trycktestas sedan för full kvalitetskontroll. Containern, det galvaniserade stålgallret och pallen återanvänds, vilket ger en stor CO2-besparing, samt en påtaglig ekonomisk besparing.

SPARA UPP TILL 69 % CO2

Det är ofta brist på information som gör att valet faller på en ny IBC tank snarare än en renoverad tank. En REKO IBC tank kan användas för otaliga applikationer och du sparar cirka 69 % på CO2-kontot. Siffrorna tar hänsyn till transporter, renoveringsprocessen och andra faktorer som påverkar CO2-redovisningen. Siffrorna har tagits fram av Ernst & Young.

50% BILLIGARE

Det är inte bara miljön som gynnas när REKO väljs. Priset på en renoverad IBC tank är mer än 50 % lägre, jämfört med nya tankar, så om du kan använda renoverade IBC-behållare är besparingarna stora.

VI FÖRLÄNGER IBC TANKENS LIVSCYKEL

Vid tvättning av IBC-behållare förlängs produktens livscykel i leveranskedjan till fördel för både miljön och resultatet. Även IBC tankens UN-godkännande kan förlängs till dom maximala 5 år.

REKO IBC tankar kan användas inom många branscher, och möjligheterna är oändliga, är du osäker på om din bransch och produkt kan använda REKO tankar är du alltid välkommen att ringa och prata med någon av våra experter på området.

Rekonditionerade IBC Tankar
IBC Tank med ny behållare
Rekonditionerade plåtfat