Välkommen till ScanDrums AB

Hållbara förpackningslösningar i
plast och stål för alla behov

Hållbara lösningar

Möt en grönare och bättre framtid med oss

Hög kvalitet sedan 1976

Enhetlighet och kvalitet i alla aspekter

Skicka en förfrågan eller beställa

Skicka en förfrågan och få svar inom 24 timmar

Miljömedvetet företag

Hos ScanDrums, tidigare AB Anders Hillertz, fokuserar vi på att främja den cirkulära ekonomin och därmed minska klimatpåverkan från förpackningar och processer. Högre värdeutnyttjande av material och ökat fokus på plast- och stålåtervinning hjälper till att förverkliga vår potential och säkerställa en hållbar framtid. 

Stolt av vår historia

I 40 år har AB Anders Hillertz, nu ScanDrums, levererat förpackningar till den svenska marknaden ifrån tung industri till läkemedelsindustrin, vi samarbetar med de största svenska och utländska producenterna av förpackningar för att kunna serva Er.